Far Cry 3 "Карта - Sorrow"

Карта на прохождение:

Начинаете на лодке.

Записка с заданием в архиве, удачи!